KomunikacyjneUbezpieczenie komunikacyjne.

 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

 

Zabezpiecza przed finansowymi konsekwencjami wyrządzonych szkód osobom trzecim - pokrywa koszty uszkodzonego mienia, jak i wyrządzonych szkód osobowych.

OC komunikacyjne wynika z obowiązku Ustawy z dnia 22 maja 2003r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa określa :

Zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.

Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje 27 państw należących do Unii Europejskiej oraz 5 państw tj. Andora, Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Chorwacja.


Pamiętaj!!! Wyjeżdżając do Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowina, Czernogóry, Iranu, Izraela, Maroka, Mołdawi, Macedoni, Rosji, Tunezji, Turcji i Ukrainy koniecznie musisz mieć ze sobą wykupioną ZIELONĄ KATRĘ.

 

Jeśli jesteś właścicielem samochodu, masz obowiązek zawarcia umowy OC. Obowiązek ten dotyczy również motorowerów, motocykli, ciągników rolniczych, przyczep, oraz pojazdów wolnobieżnych .

 

Korzystając z usług CTU Centrum Twoich Ubezpieczeń macie Państwo do wyboru wiele Towarzystw Ubezpieczeniowych w których możecie ubezpieczyć swój pojazd m.in. takie które oferują BLS – bezpośrednią likwidację szkód

BLS to skrót od bezpośredniej likwidacji szkód polegającej na tym, że wypłatą odszkodowania lub naprawą zniszczonego w wyniku wypadku samochodu, zajmuje się towarzystwo ubezpieczeń, w którym poszkodowany zakupił OC.

 

Firma ta następnie występuje do ubezpieczyciela sprawcy szkody i odzyskuje wypłaconą kwotę. Sam proces likwidacyjny ma w założeniu przebiegać szybciej i sprawniej, a załatwieniem wszelkich formalności ma zająć się ubezpieczyciel poszkodowanego. Jest to jedynie jedna z opcji, czyli w razie wypadku to poszkodowany decyduje, która firma zajmie się naprawą uszkodzonego pojazdu.

 

Ochrona zniżki w OC

 

Ta opcja chroni klientów od utraty zniżki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia oraz bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w przypadku wystąpienia jednej szkody. Wykupując taką ochronę, klient zachowa zniżkę na poziomie sprzed zaistnienia szkody. Produkt jest elastyczny i to klient decyduje, czy chce ochronić zniżkę w ubezpieczeniu OC czy nie.

 

Dlatego Drogi Kliencie zastanów się w jakim Towarzystwie Ubezpieczeniowym wykupujesz OC na swój samochód!!!

 

Ubezpieczenie Autocasco (AC) pokrywa koszty naprawy Twojego pojazdu, który został uszkodzony wskutek wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych (np. wypadków drogowych, działania żywiołów czy wandalizmu), a także zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży.

Ze względu na dobrowolny charakter tego ubezpieczenia, zakłady ubezpieczeń oferują ubezpieczenia autocasco z większym lub szerszym zakresem ubezpieczenia, co ma wpływ na wysokość składki. Podejmując decyzję o wyborze autocasco, należy przede wszystkim kierować się zakresem otrzymywanej ochrony ubezpieczeniowej, a dopiero później porównywać ceny.

 

Masz do wyboru dwa warianty;

  1. WARSZTAT     – naprawiasz auto w warsztatach ASO
  2.  KOSZTORYS  – otrzymujesz odszkodowanie na podstawie wyceny szkody przez rzeczoznawcę i naprawiasz auto we własnym zakresie.

 

Jedną z ciekawszych form ubezpieczenia AC jest ubezpieczenie w ALL RISK.

 

Mówiąc najprościej ubezpieczenie od wszystkich możliwych ryzyk. Dzięki niej uzyskanie przez klienta odszkodowania jest dużo łatwiejsze. Ubezpieczenia all risks są bardziej zrozumiałe dla klientów. Dzięki precyzyjnie określonym wyłączeniom klient dokładnie wie przed czym chroni go wykupiona polisa. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia obowiązujących w danym towarzystwie.

 

Ochrona zniżki w AC

Ta opcja ochroni klientów od utraty zniżki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia oraz bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w przypadku wystąpienia jednej szkody. Wykupując taką ochronę, klient zachowa zniżkę na poziomie sprzed zaistnienia szkody. Produkt jest elastyczny i to klient decyduje, czy chce ochronić zniżkę w ubezpieczeniu OC, AC lub obu.

 

NNW Kierowcy i pasażerów

Jeżeli doszło do wypadku, z polisy OC odszkodowanie z obowiązkowego OC wypłaca się poszkodowanym, a nie kierowcy, który spowodował wypadek, ani także jego pasażerom.

Ubezpieczeniem NNW jest natomiast objęty kierowca i – w zależności od zakresu - pasażerowie ubezpieczonego samochodu, również wtedy gdy to ten kierowca powoduje wypadek.

 

Czy zastanawiałaś/eś się kiedykolwiek, czy Twoi pasażerowie otrzymają wypłatę odszkodowania, jeśli to Ty byłbyś/abyś sprawcą wypadku?

 

Jakie ubezpieczenie powinnaś/powinieneś wykupić w takiej sytuacji, aby osoby jadące z Tobą samochodem, otrzymały w razie czego wypłatę odszkodowania?

 

Ubezpieczenie NNW gwarantuje;

  • wypłatę odszkodowania w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, zarówno kierowcy, jaki i wszystkim pasażerom ubezpieczonego samochodu,
  • wypłatę odszkodowania jeśli do wypadku dojdzie nie tylko podczas jazdy, ale również podczas postoju, załadunku, bądź wyładunku , wsiadania, bądź wysiadania z pojazdu itp. 

 

ASSISTANCE

 

Ubezpieczenie assistance – dobrowolne ubezpieczenie mające na celu zapewnienie ubezpieczającemu określonej pomocy w nieoczekiwanych zdarzeniach związanych z użytkowaniem pojazdu. To nic innego jak zapewnienie ochrony kierowcy i pasażerom w czasie podróży samochodem w zakresie pomocy technicznej i medycznej. Pomoc udzielana jest w razie wypadku czy awarii pojazdu, może polegać na udostępnieniu informacji o lokalizacji najbliższego serwisu, naprawie pojazdu, dostarczeniu paliwa lub uruchomieniu silnika (np. zimą), dodatkowym holowaniu, wynajmie pojazdu zastępczego, zakwaterowaniu w hotelu, umożliwieniu kontynuacji podróży lub powrotu.

 

Pamiętaj !!!    Pomoc zawsze obejmuje zarówno Kierowcę, jak i Pasażerów samochodu.

 

Warianty assistance dopasowane do potrzeb klienta!!!

Z reguły podstawowy pakiet assistance ( dotyczy wypadku) jest oferowany bezpłatnie jako dodatek do polis OC oraz odpłatnie do AC.

 

SZYBY

 

Pęknięcie czy zbicie szyby samochodowej niestety może przydarzyć się każdemu kierowcy. W dodatku wcale nie musi być wynikiem jego błędu. Zatem, w jakim przypadku należy się odszkodowanie?

Najlepszym rozwiązaniem na pokrycie kosztów zbitej szyby, zdaje się być wykupienie dedykowanego ubezpieczenia szyb samochodowych, jakie oferują niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie daje możliwość naprawy lub wymiany szyby w pojeździe bez konieczności angażowania swoich środków w przypadku jej stłuczenia lub uszkodzenia. W ramach ubezpieczenia ochroną obejmujemy szyby przednie, tylne i boczne nie dotyczy już jednak szyberdachu, reflektorów, lusterek i elementów szklanych dachu.

 

X Wyjście

Kontakt

CTU logo

ul.Boryńska 39
44-240 Żory

Pn - Pt  9:00-16:00
Telefon:+48 534 500 731
Telefon:+48 534 500 732
Mail:biuro@ubezpieczeniactu.pl