TurystyczneUbezpieczenia turystyczne

 

Planując wydatki związane z wymarzoną podróżą na urlop myślimy przede wszystkim o atrakcjach które możemy zobaczyć o chwilach które możemy przeżyć z rodziną lub najbliższą osobą. Wszyscy jednak wiemy, że plany urlopowe mogą szybko ulec zmianie i to nie zawsze z naszej winy. Ból zęba, wysoka gorączka, zatrucie – lista zdarzeń, które wymagają natychmiastowej opieki lekarskiej jest długa i nie zależy od naszego wieku ani samopoczucia.

Dlatego Towarzystwa stworzyły Ubezpieczenie Kosztów Leczeniaich celem jest Twoje poczucie bezpieczeństwa.

 

Koszty leczenia – to ubezpieczenie, które chroni podróżujących przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z ewentualnym leczeniem poza granicami Polski. Gwarantuje zwrot kosztów wydatków poniesionych w związku z chorobą, nagłym nieprzewidzianym zdarzeniem a nawet hospitalizacją. Zapewnia nam pokrycie ze strony wybranego przez nas zakładu ubezpieczeń, kosztów zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, leczenia szpitalnego, transportu do szpitala, konsultacji medycznych, zakupu protez i okularów, które uległy zniszczeniu w wypadku, a także kosztów opieki medycznej.

To przede wszystkim gwarancja wysokiej sumy ubezpieczenia oraz bezpośredni, szybki dostęp do najwyższej klasy lekarzy oraz wszystkich niezbędnych świadczeń medycznych.

 

Oferta skierowana jest do osób korzystających z wyjazdów zagranicznych, wyjeżdżających:

 •  prywatnie lub służbowo,
 •  pojedynczo lub grupowo 
 •  rodziną lub indywidualnie

 

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu Twojego wyjazdu, a kończy w dniu powrotu do Polski.Zakres ubezpieczenia obejmuje :

 • ubezpieczenie kosztów leczenia i usługę assistance Dodatkowo zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o:

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), w tym świadczenie z tytułu przeszkolenia zawodowego inwalidów lub zwrotu kosztów wypożyczenia albo zakupu wózka inwalidzkiego na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu albo trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy,
 •  ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 •  ubezpieczenie sprzętu sportowego,
 •  wykonywanie pracy umysłowej lub fizycznej,
 •  amatorskie uprawianie sportów,
 •  choroby przewlekłej

Ubezpieczenie w swoim zakresie posiada między innymi:

 

 • TRANSPORT ZWŁOK UBEZPIECZONEGO,
 • POMOC W PRZYPADKU KRADZIEŻY LUB UTRATY DOKUMENTÓW,
 • POKRYCIE KOSZTÓW POBYTU I TRANSPORTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ,
 • TRANSPORT I POBYT OSOBY WEZWANEJ DO UBEZPIECZONEGO,
 • POKRYCIE KOSZTÓW POSZUKIWANIA W GÓRACH I NA MORZU,
 • POKRYCIE KOSZTÓW RATOWNICTWA W GÓRACH I NA MORZUPOLISA TO BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT KAŻDEJ PODRÓŻY

 

X Wyjście

Kontakt

CTU logo

ul.Boryńska 39
44-240 Żory

Pn - Pt  9:00-16:00
Telefon:+48 534 500 731
Telefon:+48 534 500 732
Mail:biuro@ubezpieczeniactu.pl